Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

HERVORMING GOEDERENRECHT: INWERKINGTREDING OP 1 SEPTEMBER 2021

HERVORMING GOEDERENRECHT: INWERKINGTREDING OP 1 SEPTEMBER 2021

Het huidige boek 2 “Goederen en beperkingen van eigendom” van het Burgerlijk Wetboek is één van de oudste delen van het Burgerlijk Wetboek, daterend van begin de 19e eeuw.

De bepalingen ervan zijn -met uitzondering van de delen rond de intellectuele eigendomsrechten en het appartementsrecht- doorheen de jaren grotendeels ongewijzigd gebleven.

Een hervorming van het goederenrecht drong zich dus al enige tijd op.

Op 17 maart 2020 was het eindelijk zo ver: de Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 werd in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd. Het nieuwe boek 3 “Goederen” zal in werking treden op 1 september 2021.

De doelstellingen van de hervorming zijn duidelijk:

  • Integratie van het goederenrecht om versnippering tegen te gaan: de huidige wetgeving wordt immers gekenmerkt door een samenraapsel van het Burgerlijk Wetboek en diverse bijzondere wetten.
  • Functionalisering van het goederenrecht: om de teksten transparanter en bruikbaarder te maken voor een groot aantal personen.
  • Modernisering van het goederenrecht: de bepalingen zijn immers onaangepast aan de eigen tijd, wat voor veel rechtsonzekerheid zorgt.
  • Flexibilisering van het goederenrecht: Het Wetboek dateert uit een periode waarin alles in het teken stond van het algemeen belang. Vandaag speelt de wilsautonomie van de mensen een steeds grotere rol.
  • Vergelijkende benadering van het goederenrecht: inspiratie halen uit de wetteksten van naburige landen, in het bijzonder uit de wetteksten van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek.

In een afzonderlijke, latere blog zal dieper ingegaan worden op enkele inhoudelijke wijzigingen die deze hervorming met zich mee zal brengen. Indien u hieromtrent echter nu al vragen zou hebben, aarzel niet contact op te nemen met Van Eeghem/OndernemingsAdvocaten.

Melissa BOGAERT

  • Geschreven door Melissa Bogaert op dinsdag 1 september 2020

PANDRECHT NUTTIG INSTRUMENT IN CORONATIJD?

PANDRECHT NUTTIG INSTRUMENT IN CORONATIJD?

Kan een onderneming zijn schuldvordering zeker stellen en zo ja, hoe doet men dat? Biedt een pand mogelijkheden voor kredietfaciliteiten?

  • Geschreven door Melissa Bogaert op maandag 10 augustus 2020