Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

NIEUWE RICHTLIJN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTINGEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN WERKING

NIEUWE RICHTLIJN VOOR GRENSOVERSCHRIJDENDE OMZETTINGEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN WERKING

Op 27 november 2019 werd de nieuwe richtlijn 2019/2121 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen in het leven geroepen.

Deze richtlijn wijzigt de vorige Richtlijn 2017/1132 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 aangaande bepaalde aspecten van het vennootschapsrecht. Bij evaluatie bleek immers dat zij op diverse vlakken te kort schoot. Zo voorzag de oude richtlijn alleen in regels voor binnenlandse splitsingen van naamloze vennootschappen en niet in regels voor grensoverschrijdende omzettingen en splitsingen.

Er ontbrak met andere woorden een duidelijk rechtskader, wat voor juridische versnippering en rechtsonzekerheid zorgde.

De nieuwe richtlijn, die in werking trad op 1 januari 2020, brengt hier verandering in. Belgiƫ heeft tijd tot 31 januari 2023 om alle noodzakelijke maatregelen te nemen voor de implementatie van deze richtlijn.

In een latere, afzonderlijke blog zal Van Eeghem/OndernemingsAdvocaten u wat meer vertellen over de inhoud van deze nieuwe richtlijn.

Indien u hieromtrent nu al vragen zou hebben, mag u uiteraard contact met ons opnemen.

Namens Van Eeghem/OndernemingsAdvocaten,

Melissa BOGAERT

bron: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L2121&from=NL

  • Geschreven door Melissa Bogaert op maandag 10 februari 2020

Deel van het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht sinds 1 januari 2020 reeds van toepassing op uw onderneming

Deel van het nieuwe vennootschaps- en verenigingsrecht sinds 1 januari 2020 reeds van toepassing op uw onderneming

Op 1 mei 2019 trad het nieuwe Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in werking. 

Sinds 1 januari 2020 zijn de dwingende bepalingen onherroepelijk van toepassing, ongeacht of u zich daaraan reeds hebt aangepast of niet. 

Ontdek hier wat er voor uw onderneming al is gewijzigd en waar u best op let in de toekomst.

  • Geschreven door Maarten Devreese op woensdag 29 januari 2020