Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

DE VERKRIJGENDE VERJARING VAN EEN ONROEREND GOED

DE VERKRIJGENDE VERJARING VAN EEN ONROEREND GOED

Stel: u koopt een onroerend goed en wordt bijgevolg eigenaar van dat onroerend goed. Jaren later blijkt plots dat de verkoop niet rechtsgeldig gebeurd zou zijn. Uw eigendomstitel wordt plots betwist.

Wat nu? Hoewel dit voor het merendeel van de bevolking “ver van huis” lijkt, gebeurt het in de praktijk toch dat het eigendomsrecht na jaren van stilzwijgen plots uit het niets wordt betwist. Soms zelfs door de gemeente zelf die na onderzoek van het kadaster tot de conclusie komt dat de grond juridisch op naam van de gemeente staat en deze tientallen jaren terug in gebruik werd gegeven aan iemand.


De “verkrijgende
verjaring” biedt hier een oplossing. Van Eeghem/OndernemingsAdvocaten legt het u graag uit...

  • Geschreven door Melissa Bogaert op maandag 29 april 2019

De impact van de nieuwe vennootschapswetgeving anno 2019 op de VZW

De impact van de nieuwe vennootschapswetgeving anno 2019 op de VZW
Zoals u wellicht al gehoord zal hebben, treedt het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen algauw in werking. De nieuwe regelgeving werd gestemd in de Kamer op 28 februari 2019 en zal stapsgewijs in werking treden vanaf 1 mei 2019.
 
Het valt hierbij meteen op dat verenigingen nu dus ook hun plaatsje zullen krijgen in hetzelfde wetboek als de vennootschappen, zodat het dan ook niet meer dan logisch is dat dit een grote impact zal hebben op de vzw.
 
Wat de voornaamste wijzigingen nu precies zijn, legt Van Eeghem/OndernemingsAdvocaten u hierna graag kort uit...
  • Geschreven door Melissa Bogaert op dinsdag 16 april 2019

De nieuwe vennootschapswetgeving, wat verandert er voor u?

De nieuwe vennootschapswetgeving

Er is al heel veel inkt gevloeid over de nieuwe vennootschapswetgeving. Deze bijdrage ambieert niet de zoveelste oplijsting van de juridisch-technische wijzigingen, maar benadert de nieuwe regels vanuit de wensen van de ondernemer.

  • Geschreven door Maarten Devreese op woensdag 27 maart 2019