Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

Opvangnet voor zelfstandigen die hun activiteiten moeten stopzetten, breidt verder uit

Per 1 januari 2017 heeft de wetgever de regeling omtrent het zogenaamde overbruggingsrecht voor zelfstandigen hervormd en uitgebreid.

Het overbruggingsrecht biedt de zelfstandige bij (gedwongen) stopzetting van zijn beroepsactiviteiten 2 voordelen: een (beperkte) financiële uitkering en het behoud van enkele van zijn sociale rechten.

De belangrijkste wijzigingen:

  • Voortaan kan men ook aanspraak maken op het overbruggingsrecht bij ‘stopzetting wegens economische moeilijkheden’.
  • De (sociale) dekking van het overbruggingsrecht wordt uitgebreid met het recht op invaliditeitsuitkeringen.
  • Helpers en meewerkende echtgenoten kunnen ook aanspraak maken op het overbruggingsrecht.
  • Geschreven door Maarten Devreese op maandag 15 mei 2017


Pop up-huur voor korte duur krijgt een wettelijk kader, helpt tegen leegstand, maar heeft een addertje onder het gras

De essentie:

  • Handelshuurovereenkomsten voor minder dan één jaar zijn voortaan mogelijk
  • Met soepele opzegmogelijkheden voor de huurder
  • Automatische beëindiging en geen huurhernieuwing
  • Geen overdracht, onderhuur of ingrijpende werken door huurder
  • Overschrijding van termijn creëert een overeenkomst van negen jaar

Meer lezen? Klik op de titel in de linker kolom

  • Geschreven door Maarten Devreese op donderdag 25 augustus 2016