Actua

Nuttige actuele informatie van uw advocaat

Vlaanderen snoeit in subsidies voor ondernemingen in moeilijkheden

Ondernemingen in moeilijkheden hebben geen recht meer op Vlaamse ecologiesteun, strategische ecologiesteun, steun voor opleiding en advies in het kader van de kmo-portefeuille, transformatiesteun, of steun voor de oprichting en werking van bedrijvencentra en doorgangsgebouwen voor starters.

Ondernemingen die subsidies vragen aan de Vlaamse overheid mochten al geen achterstallige schulden hebben bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) op het moment dat zij de steun aanvragen.

Bovendien voegt de Vlaamse regering er een weigeringsgrond aan toe: ook ondernemingen in moeilijkheden (volgens de definitie van de Algemene Groepsvrijstellingsverordening, art. 2, punt 18 AGVV), kunnen geen overheidssteun meer aanvragen. Ondernemingen in moeilijkheden zijn bijvoorbeeld vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid die meer dan de helft van hun aandelenkapitaal hebben verloren door opeenvolgende verliezen, of ondernemingen tegen wie een collectieve insolventieprocedure loopt (bv. een faillissementsprocedure).

De Vlaamse regering stopt vanaf nu ook de uitbetaling van de subsidies aan ondernemingen die niet in moeilijkheden zijn, maar waartegen een procedure loopt ter terugvordering van overheidssteun.

De 3 weigeringsgronden werden echter niet volledig overgenomen in het regime van de kmo-portefeuille, waar de steun alleen geweigerd wordt als er tegen de onderneming een procedure tot terugvordering van staatssteun loopt op het moment van indiening van de steunaanvraag.

Met deze en andere wijzigingen stemt de Vlaamse regering de steunregimes af op de meest recente versies van de Europese Algemene Groepsvrijstellingsverordening, de De minimis-verordening, de richtsnoeren inzake milieu, en de richtsnoeren inzake reddings- en herstructureringssteun.

Hoewel ze pas op 10 augustus gepubliceerd werden in het Belgisch Staatsblad, krijgen alle wijzigingen uitwerking op 1 januari 2015.

Bron: www.jura.be  (auteur C. Govaert)
 

  • Geschreven door Bernard De Meyer op woensdag 19 augustus 2015

Liquidatiereserve uitgebreid voor boekjaren 2012 en 2013

Goed nieuws voor de KMO’s.

In een actua-bericht van januari 2015 informeerden we dat de verhoogde liquidatiebonus kon vermeden worden aan de hand van een liquidatiereserve waarop slechts 10% anticipatieve voorheffing verschuldigd was (in plaats van 25%).

De nieuwe regeling werd ingevoerd door een Programmawet van 19 december 2014 en was reeds mogelijk voor winst uit het boekjaar 2014 (aanslagjaar 2015).

De regering Michel I heeft deze regeling nu uitgebreid. Zij heeft meegedeeld dat de liquidatiereserve ook kan worden toegepast voor de boekjaren 2012 en 2013.

Wat de precieze modaliteiten zullen zijn voor het gebruik van de uitgebreide liquidatiereserve is nog af te wachten.
Wellicht zal de gerealiseerde (en inmiddels gereserveerde of overgedragen) winst voor de boekjaren 2012 en 2013 kunnen overgedragen worden naar de liquidatiereserve. Hierop zal dan de bijzondere liquidatieheffing van 10% betaald moeten worden.

In ieder geval is dit zeer goed nieuws voor de KMO’s die in 2012 en 2013 een mooie winst hebben geboekt.

  • Geschreven door Bernard De Meyer op woensdag 8 april 2015

Bemiddeling

Advocaat Floortje Buyssens werd recent erkend als Bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Zie ook de nieuwe pagina op onze website over Bemiddeling.

  • Geschreven door Bernard De Meyer op vrijdag 27 februari 2015